Publish Log in
Announcer: James Harden From: myanimelist
Goryuu Kuni Monogatari: Koutei Heika no Neya Shinanyaku - Toumitsu no Shitone

Goryuu Kuni Monogatari: Koutei Heika no Neya Shinanyaku - Toumitsu no Shitone

Synonyms

五龍国物語 皇帝陛下の閨指南役 桃蜜の褥;Goryuu Kuni Monogatari: Koutei Heika no Neya Shinanyaku - Toumitsu no Shitone

Score

Author:Shirogane, YukiTakamura, Fumi

Chapters (Episode):21

Author

Shirogane, YukiTakamura, Fumi

Chapters (Episode)

21

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

Creator & Rold Information

Shirogane, YukiTakamura, Fumi

Recommend

By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE