WebComics logoWebComics - Manga&Comics Online | Official Website

Men's Wear Store and
Fushigi Teien no Mamono

Ookoshi, Koutarou

0 0

Life. Death. Eerie set of surreal short stories. 1. Tenseijutsu-Kitan 2. Aozora-Shounen 3. Boutyou no Torso 4. Bizarre Police "MARUSAI" #3 5. Pitan no Tsubo 6. Yoru no Ryou 7. Goeman-yashiki 8. Team Vietnam 9. Salvage 10. Mystery chat time 11. Bizarre mystery story 12. Ningyou-hime 13. Koutaro Ohkoshi "Long Interview"

Life. Death. Eerie set of surreal short stories. 1. Tenseijutsu-Kitan 2. Aozora-Shounen 3. Boutyou no Torso 4. Bizarre Police "MARUSAI" #3 5. Pitan no Tsubo 6. Yoru no Ryou 7. Goeman-yashiki 8. Team Vietnam 9. Salvage 10. Mystery chat time 11. Bizarre mystery story 12. Ningyou-hime 13. Koutaro Ohkoshi "Long Interview"

share
Chapters up to 0 ,

For You