Publish Log in
Announcer: James Harden From: myanimelist
Chikatetsu no Kaze ni Fukarete

Chikatetsu no Kaze ni Fukarete

Synonyms

Makka na Otoko no Ko;The Crimson Boy;Onna no Yuujou;Ikanaide;Miina no Osoushiki;Motenai Onna;Korugaru;Renai Monogatari;Tsumetai Te;1992 Komae;Neko no Tamago;地下鉄の風に吹かれて;Chikatetsu no Kaze ni Fukarete

Score

Author:Minami, Q-ta

Chapters (Episode):11

Author

Minami, Q-ta

Chapters (Episode)

11

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

1. Makka na Otoko no Ko (The Crimson Boy) 2. Onna no Yuujou 3. Ikanaide 4. Miina no Osoushiki 5. Motenai Onna 6. Korugaru 7. Renai Monogatari 8. Tsumetai Te 9. 1992 Komae 10. Chikatetsu no Kaze ni Fukarete 11. Neko no Tamago

Creator & Rold Information

Minami, Q-ta

Recommend

By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE