Publish Log in Download App
Announcer: James Harden From: myanimelist
11-gatsu no Gymnasium

11-gatsu no Gymnasium

Synonyms

The November Gymnasium;Juuichigatsu no Gymnasium;Yuki no Ko;Tou no Aru Ie;Shiroi Tori ni Natta Shoujo;Shiroki Mori Shiroki Shounen no Fue;Bianca;Sayo no Nuu Yukata;Aki no Tabi;Autumn Journey;Kawaisou na Mama;Poor Mama;A Drunken Dream;11月のギムナジウム;11-gatsu no Gymnasium

Score

Author:Hagio, Moto

Chapters (Episode):9

Author

Hagio, Moto

Chapters (Episode)

9

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

1. 11-gatsu no Gymnasium 2. Yuki no Ko 3. Tou no Aru Ie 4. Shiroi Tori ni Natta Shoujo 5. Shiroki Mori Shiroki Shounen no Fue 6. Bianca 7. Sayo no Nuu Yukata 8. Aki no Tabi (Autumn Journey) 9. Kawaisou na Mama (Poor Mama)

Creator & Rold Information

Hagio, Moto

Recommend

3By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE