WebComics logoWebComics - Manga&Comics Online | Official Website

Men's Wear Store and
กลรักจอมนาง

DaMaiZhongJin

9.9k 116.7k

องค์หญิงโบราณหมื่นปี ครอบครัวถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนา หลังจากทะลุมิติมาเกิดใหม่กลายมา เป็นหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและถูกรังแก ท่านพ่อของนางถูกวางยาพิษจนตาย น้องชายถูกคนลอบทำร้ายจนเสียดวงตา ทั้งสองข้าง ตัวของนางเองก็เสียโฉม ในเมื่อเป็นเช่นนี้ นางจะต้องแก้แค้น พวกคนที่รังแกคนของนางให้อย่างสาสม

องค์หญิงโบราณหมื่นปี ครอบครัวถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนา หลังจากทะลุมิติมาเกิดใหม่กลายมา เป็นหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและถูกรังแก ท่านพ่อของนางถูกวางยาพิษจนตาย น้องชายถูกคนลอบทำร้ายจนเสียดวงตา ทั้งสองข้าง ตัวของนางเองก็เสียโฉม ในเมื่อเป็นเช่นนี้ นางจะต้องแก้แค้น พวกคนที่รังแกคนของนางให้อย่างสาสม

share
Chapters up to บทที่ 163 ยังไม่จบ, 3 ตอน ต่อสัปดาห์(พฤหัส&ศุกร์&เสาร์)

For You